top of page

Lynx

~Tool giám sát hoạt động Test tự động của web service~

Lynx là dịch vụ vận hành liên tục việc kiểm thử tự động các ứng dụng Web và ứng dụng trên thiết bị Smartphone. Để tự động hóa kiểm thử được thành công, cần phải thực hiện các quy trình như lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế testcase, tạo môi trường test, test script (kịch bản kiểm thử), vận hành, bảo trì, vv..Tất cả những việc đó, "Lynx" có thể cùng lúc đảm nhiệm. Bạn muốn áp dụng tự động hóa kiểm thử nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, mất nhiều thời gian để tạo môi trường test, gặp khó khăn khi bảo trì... Hãy dùng thử LynX, dịch vụ được đề xuất cho các công ty đang gặp phải các các vấn đề trên.

Lynx_logo.png

1. Thiết kế kịch bản test tự động

2. Tạo test script

3. Tiến hành test tự động (thông báo lỗi)

4. Tổng hợp kết quả test (Lynx Dashboard)

5. Bảo trì test script

➡Tất cả những công việc này Lynx có thể đảm nhiệm.

Lynx thường áp dụng cho kiểm thử phần giao diện người dùng. (UI Test). Thông thường việc regression test thường hay bị làm một cách qua loa, sơ sài. Bằng việc thực hiện tự động hóa phần regression test và cho chạy mỗi ngày, công cụ này của công ty chúng tôi có thể tự động phát hiện ra lỗi về chức năng sớm để giải quyết nó trước khi bị người dùng khiếu nại.

 

Lynx có thể áp dụng để thực hiện hoạt động giám sát và tự động hóa Regression test, nên phía các công ty về mảng phát triển dịch vụ và hay các công ty về mảng quản lý dịch vụ cũng có thể sử dụng dịch vụ này.

Các ví dụ thực tế từ trước đến nay

Hỗ trợ về tự động hóa Regression test

【Vấn đề và yêu cầu】

Các trang thương mại điện tử (EC) lớn trong các bản cập nhật định kỳ thường phát sinh các vấn đề về Degrade, cũng như phát sinh thêm nhiều về chi phí, nhân công trong Regression test.

【Sự hỗ trợ của JPQ】

Tự động hóa Regression test. Bắt đầu thực hiện từ scenario cơ bản, dần dần mở rộng phạm vi, tự động hóa thiết kế scenario và tạo script. Test tự động được chạy tại một thời điểm định sẵn mỗi ngày và báo cáo cho khách hàng khi xảy ra sự cố, lỗi. Tiến hành giám sát hoạt động để tránh các khiếu nại, phàn nàn lớn từ khách hàng sử dụng dịch vụ.

【Thành quả】

Bằng việc tự động hoá bởi công ty Offshore tại Việt Nam, regression test bằng tay mà trước nay tốn rất nhiều chi phí, đã giảm được đáng kể các chi phí và nâng cao được tính ổn định mỗi khi sản phẩm được cập nhật.

bottom of page