​Load Test

Khi phát triển hệ thống, dịch vụ mới hoặc mở rộng hệ thống đã có, bằng việc thực hiện Load test sẵn trước khi đưa hệ thống vào sử dụng, sẽ có thể theo dõi được hiệu suất của hệ thống và máy chủ. Nhờ đó, có thể giúp ích cho việc đánh giá cũng như cải thiện cấu hình hệ thống, giảm bớt việc mất đi khách hàng, người dùng. JPQ sẽ đánh giá bằng việc sử dụng các công cụ như LoadRunner và Jmeter dựa theo yêu cầu từ phía khách hàng.

Khi gặp phải những vấn đề này, hãy xem xét đến việc sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi!

  • Trước khi tiến hành release dịch vụ mới

  • Khi số lượng người dùng đã vượt khỏi dự kiến

  • Cần cung cấp thêm thông tin về số liệu, khi trình bày các thông số kỹ thuật của hệ thống được phát triển cho khách hàng

Japan Quality Co.,Ltd​

 

■Da Nang  Office

16F, Da Nang Software Park, 02 Quang Trung, Thach Thang ward, Hai Chau district,

Da Nang City, VIET NAM

Tel:0236 3981 399

​■Ho Chi Minh  Office

WeWork 23F, E. Town Central Building, No.11 Doan Van Bo street, Ward 12, District 4,

Ho Chi Minh City, VIETNAM

  • Facebook
  • Instagram

​■Japan Quality Co.,Ltd