top of page

Reverse Testing

  Bạn có gặp những vấn đề khó khăn như thế này không ?  

・Quá trình phát triển và kiểm thử được thực hiện một cách kỹ lưỡng nhưng sau khi được phát hành thì thường phát sinh nhiều lỗi.

・Đang tiến hành phát triển thêm những chức năng mới nhưng tài liệu vẫn chưa được cập nhật, vẫn là bản cũ.

・Do nhiều phần đặc tả yêu cầu (spec) đã được thay đổi nên đã phát sinh ra sự không phù hợp giữa các chức năng hệ thống.

・Có sự sai khác trong nhận thức giữa người Nhật và người Việt Nam.

・Bởi vì thiếu tài liệu để xác nhận đối với những câu hỏi từ các lập trình viên nên tốn nhiều thời gian trong việc giải thích.

・Cứ mỗi khi thêm người mới vào dự án thì lại tốn thời gian và công sức để giải thích lại hệ thống.

・Trong quy trình phát triển Agile bởi vì chú trọng vào việc phát triển mà không cập nhật các tài liệu đặc tả cho đúng, dẫn đến những sự nhận thức khác nhau, lệch nhau trong nhóm.

Nguyên nhân làm giảm chất lượng sản phẩm

Phân tích và ghi lại thành tài liệu hướng dẫn, đặc tả của các dịch vụ hiện sẵn có từ việc Test.

Độ chi tiết của các file tài liệu tùy vào từng công ty sẽ có nhiều loại, cũng có nhiều công ty không tạo các file tài liệu. Trong số những khách hàng thảo luận với chúng tôi về chất lượng của sản phẩm, có vài trường hợp vì không được chuẩn bị sẵn những tài liệu cơ bản mà chất lượng sản phẩm của dự án cũng kém đi. Đặc biệt ở các công ty Offshore vì có nhiều công việc phải qua trung gian giữa phiên dịch viên mà có nhiều trường hợp xuất hiện nhiều lỗi về hiểu sai, dịch sai và dẫn đến chất lượng của sản phẩm xuống cấp. Quy trình Reverse Testing là thực hiện test từng chức năng, hiểu các đặc tả, yêu cầu của chức năng đó và sau đó là tạo tài liệu cho từng chức năng của hệ thống. Công ty của chúng tôi có cả nhân viên người Nhật và người Việt và có thể tạo nên các file tài liệu của tiếng Nhật và tiếng Việt. Chúng tôi sẽ cải thiện chất lượng của sản phẩm bằng việc tạo nên các tài liệu rõ ràng, chi tiết cho các hệ thống, các sản phẩm của công ty quý khách.

・Hiểu các đặc tả, yêu cầu (spec) trong dịch vụ.

・Sàng lọc đưa ra các đặc tả, mô tả về các chức năng qua việc free test.

・Tạo file tài liệu đặc tả (spec) cho các chức năng.

・Trong trường hợp cần thiết, tạo file test cases→ thực hiện test.

Bàn giao sản phẩm.

Brand Guidelines.png
Brand Guidelines.png
bottom of page