top of page

RakAPIt

~API Testing Cloud Service~

RakAPIt là dịch vụ tổng thể dành cho API Testing, trong đó cho phép tự động tạo ra các Test Case và quản lí các hoạt động liên quan đến API Testing. RakAPIt ra đời với mong muốn giảm thiểu đến mức tối đa công sức dành cho việc kiểm thử của các nhà phát triển. Với mục đích hướng đến một "API Testing dễ dàng và thú vị", trong tương lai chúng tôi có kế hoạch bổ sung thêm các chức năng giúp cho việc kiểm tra API trở nên "dễ hiểu", "chính xác" và "nhanh chóng" hơn.

\\ Bản miễn phí cũng đã được chuẩn bị sẵn //

banner.png
RakAPIt_LOGO_color_large.png

Đầu tiên, hãy thử làm theo như hướng dẫn

Nhờ chức năng tạo tự động và quản lí Test Case, việc thực hiện API Testing trở nên hiệu quả và đúng với nhu cầu, kể cả trong quá trình phát triển thêm chức năng mới

Quản lý Test Case

Dữ liệu Test có thể được tạo ra bằng việc kết hợp toàn bộ dữ liệu, hay kết hợp dữ liệu theo thuật toán all-pairs

Chức năng All-pair

Chỉ cần nhập định nghĩa API đã tạo bằng Swagger, các quá trình còn lại sẽ được thực hiện một cách tự động

​Hỗ trợ Swagger

bottom of page