top of page

Phương châm của công ty

Châm ngôn công ty・Nguyên tắc hoạt động・Core Value

Kiểm thử phần mềm phát triển ra nước ngoài

【Châm ngôn công ty】

See the world not as it is, but as it should be.

【Nguyên tắc hoạt động】

Thay đổi và học hỏi

【Human Crest Group Mission】

 

Human Crest Group-Core Value

(1) “Operational excellence”: Cung cấp sự kết hợp giữa chất lượng và dịch vụ mà không ai có thể sao chép.

(2) "Thân thiết với khách hàng": Đào sâu và củng cố hơn nữa các mối quan hệ với khách hàng.

(3) "Service leadership": Tạo ra service mới từ những thứ còn chưa được khám phá.

bottom of page