top of page

Manual Test

Kiểm thử là điều không thể thiếu trong việc phát triển dịch vụ. Và chất lượng sản phẩm luôn đóng vai trò quan trọng cho dù là ở bất cứ ngành dịch vụ nào đi chăng nữa. Ngày nay, kiểm thử tự động hóa vẫn đang tiếp tục phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều bộ phận vẫn chưa thực sự phù hợp với tự động hóa. Là một chuyên gia kiểm thử, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều dịch vụ từ trước cho đến nay. Trải dài trên nhiều phương diện từ hệ thống cốt lõi, dịch vụ Web, ứng dụng trên điện thoại đến các sản phẩm IOT. Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách bằng các phương pháp kiểm thử thích hợp với từng đối tượng sản phẩm. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để đáp ứng với từng nhu cầu từ phía khách hàng, và bảo đảm sản phẩm đầu ra sẽ có chất lượng ngang tầm chất lượng sản phẩm tại Nhật Bản.

   Những thất bại và khó khăn trong trong việc phát triển offshore   

・Vì có những quan điểm khác nhau trong công việc nên tỉ lệ người chuyển việc cũng cao hơn so với Nhật Bản.

・Phát sinh vấn đề không hiểu nhau, hoặc hiểu sai trong quá trình trao đổi thông tin.

・Do không thể chia sẻ những hiểu biết chuyên sâu về văn hóa cũng như kiến thức chung của Nhật Bản nên dẫn đến nguy cơ thất bại.

・Tiêu tốn chi phí cho việc tuyển dụng và đào tạo.

・Do tiến độ của bên Dev bị trễ kéo theo thời gian dành cho kiểm thử giảm xuống nên dẫn đến không thể hoàn thành việc kiểm thử một cách đầy đủ và kỹ lưỡng.

・Sử dụng kỹ sư bên phát triển (Dev) để kiêm luôn việc test, thường bên Dev không có đủ kiến thức chuyên môn về việc kiểm thử.

Giải quyết bằng việc thuê ngoài (Outsourcing)

- Đẩy nhanh chu kì phát triển bằng cách chuyển resource dùng cho kiểm thử tập trung vào việc phát triển phần mềm.
- Giảm chi phí tuyển dụng・chi phí đào tạo QA và Tester.

- Ổn định chất lượng sản phẩm bằng sự tham gia kiểm thử của bên thứ 3.

 

Công ty chúng tôi sẽ cố gắng phát huy những kiến thức, kỹ năng có được từ trước đến nay để đưa ra các phương án kiểm thử thật sự hiệu quả.

Chuyên môn hóa nguồn

nhân lực tiếng Nhật

Toàn bộ nhân viên trong công ty chúng tôi đều sử dụng ngôn ngữ chung là tiếng Nhật, trong đó 76% nhân viên có bằng N1 & N2 và hơn 96% nhân viên còn lại có bằng N3. Người phụ trách kiểm thử và khách hàng đều giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Nhật, trong các cuộc họp, các cuộc trao đổi trong group chat đều có người Nhật tham gia và không cần phải có phiên dịch hỗ trợ. Vì vậy, sẽ không xảy ra tình trạng không hiểu ý hay hiểu nhầm ý khi muốn truyền đạt. Về cơ bản, chúng tôi tiến hành tạo testcase, các tài liệu liên quan khác bằng tiếng Nhật.

Công ty chúng tôi đang sở hữu khoảng hơn 80 thiết bị đến từ Nhật Bản với các phiên bản từ cũ đến mới nhất của cả hệ điều hành Android và iOS. Trong trường hợp các dự án có sự chỉ định về thiết bị kiểm thử, nếu quý công ty không có thiết bị hoặc không thể chuẩn bị đầy đủ được các thiết bị cần thiết cho việc kiểm thử, công ty chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện test trên nhiều thiết bị khác nhau để phù hợp với yêu cầu từ phía quý công ty.

Nhân viên có chứng
chỉ ISTQB

Công ty chúng tôi đang tiến hành tổ chức các buổi học nội bộ cho nhân viên nhằm mục đích lấy được chứng chỉ quốc tế về kiểm thử phần mềm-ISTQB. Hiện tại, công ty đã có 10 kỹ sư đạt được chứng chỉ ISTQB và các kỹ sư này đang đảm nhiệm vai trò hướng dẫn và tổ chức các buổi học. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang sử dụng kiến thức ISTQB để tiến hành đào tạo cho các kỹ sư trong nội bộ công ty.

Thiết bị kiểm thử đa dạng, phong phú

Thế mạnh của JPQ

Các ví dụ thực tế từ trước đến nay

Functional Test và Load Test của hệ thống cốt lõi (core system)

【Vấn đề và yêu cầu】

Yêu cầu từ quý khách hàng Sier. Do trong công ty không có chuyên gia test, công ty dự định sẽ đưa qua Offshore. Mong muốn thực hiện Functional Test tại Offshore sau khi phát triển hệ thống. Cũng như mong muốn có kết quả của load test cho những yêu cầu về dữ liệu test từ phía khách hàng.

【Sự hỗ trợ của JPQ】

Nhận các tài liệu kĩ thuật, sơ đồ cấu tạo hệ thống, từ đó chịu trách nhiệm kiểm tra, thiết kế, triển khai. Đối với load test (Thể chế 1 leader + 2 tester), mục đích test sẽ được làm rõ với khách hàng, sử dụng công cụ Load runner・tạo scenario để thực hiện việc chạy test và tạo các mục báo cáo.

【Thành quả】

Bằng cách thuê các công ty có chuyên môn kiểm thử bên ngoài cho các giai đoạn test, sẽ đưa ra các sản phẩm có năng suất và hiệu quả cao hơn so với việc test trong nội bộ công ty. Việc đưa qua cho Offshore cũng giảm được chi phí trong thực tế.

bottom of page