top of page

Dịch vụ

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ chuyên biệt để nâng cao chất lượng sản phẩm theo nhu cầu của Quý khách hàng.

jpqservices_1.png

​Manual Test

jpqservices_2 (2).png

Lynx

Tool giám sát hoạt động Test tự động của

web service

jpqservices_3.png

RakAPIt

API Testing Cloud Service

Functional test

Có nhiều thiết bị, smart phones phục vụ cho việc test

jpqservices_4.png

​Load Test

Load test​

Performance test

jpqservices_5 (1).png

Reverse Testing

Tạo tài liệu

jpqservices_5b.png

​QA Support

Tạo tài liệu

​Biên dịch tài liệu

bottom of page