Dịch vụ

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ chuyên biệt để nâng cao chất lượng sản phẩm theo nhu cầu của Quý khách hàng.

jpqservices_1.png

​Manual Test

jpqservices_2 (2).png

​Lynx

Tool giám sát hoạt động Test tự động của

web service

jpqservices_3.png

​RakAPIt

Dịch vụ tổng thể dành cho API Testing

jpqservices_4.png

​Load Test

Load test​

Performance test

jpqservices_5 (1).png

Reverse Testing

 soạn tài liệu

jpqservices_5b.png

​QA Support

 soạn tài liệu

​Biên dịch tài liệu

Functional test

Có nhiều thiết bị, smart phones phục vụ cho việc test. 

Japan Quality Co.,Ltd​

 

■Da Nang  Office

16F, Da Nang Software Park, 02 Quang Trung, Thach Thang ward, Hai Chau district,

Da Nang City, VIET NAM

Tel:0236 3981 399

​■Ho Chi Minh  Office

WeWork 23F, E. Town Central Building, No.11 Doan Van Bo street, Ward 12, District 4,

Ho Chi Minh City, VIETNAM

  • Facebook
  • Instagram

​■Japan Quality Co.,Ltd