PRIVACY POLICY
Chính sách bảo mật thông tin

 Công ty chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng trong vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, đặc biệt chú ý kỹ lưỡng khi tiếp nhận và xử lý các thông tin đó.

Chính sách bảo mật của công ty chúng tôi được ghi bên dưới đây, sẽ giải thích rõ về thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập, sử dụng và xử lý như thế nào tại trang web này. Vui lòng đọc chính sách bảo mật này khi quý khách hàng sử dụng website này. Khi quý khách hàng đã sử dụng trang web của chúng tôi cũng đồng nghĩa việc quý khách đã đồng ý với chính sách bảo mật này.

Website chúng tôi đồng ý về việc thông báo cho quý khách hàng về những điều sau:

 1. Về bản quyền

 2. Về thay đổi trang web và nội dung

 3. Ngày đăng tải và nội dung được đăng tải

 4. Về môi trường sử dụng được đề xuất

 5. Về Cookie

 6. Về link liên kết

 7. Về điều khoản và điều kiện sử dụng trang web liên quan đến phần [Liên hệ với công ty chúng tôi]

 8. Điều khoản miễn trừ.

Nếu khách hàng cảm thấy chúng tôi không bảo vệ thông tin của quý khách như chính sách đã đăng tải, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email ( Tel: 045-226-0714 (Nhật Bản), 02363-981-399 (Việt Nam) Email: info@japanquality.asia). Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong phạm vi cho phép.

1. Về thu thập thông tin cá nhân

''Thông tin cá nhân'' đang được đề cập tại chính sách bảo mật của chúng tôi là họ tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc, bộ phận làm việc, số điện thoại, số FAX, điạ chỉ email, các thông tin có thể phân biệt được danh tính cá nhân khách hàng, hoặc các thông tin đặc biệt của khách hàng như sở thích v.v…Thông tin này do khách hàng cung cấp khi khách hàng sử dụng mục [Liên hệ đến công ty chúng tôi], ứng dụng mua hàng, ứng tuyển tuyển dụng tại trang web, v.v… Việc công ty chúng tôi thu thập thông tin cá nhân là do khách hàng tự nguyện cung cấp, khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý cho công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của khách hàng, bằng phương pháp khác với nội dung đã được công khai trong chính sách bảo mật.

2. Về sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi xác minh rõ mục đích khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sẽ tiến hành sử dụng thông tin này cho mục đích cung cấp các dịch vụ đáp ứng nguyện vọng của khách hàng như các câu hỏi đáp liên quan đến mục [Liên hệ với công ty], nội dụng liên quan về tuyển dụng, nội dung liên quan về đăng ký mua hàng v.v… Với mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong việc cung cấp thông tin cho khách hàng, chúng tôi đảm bảo không sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích đã được thoả thuận. Trường hợp cần sử dụng cho mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo trước cho khách hàng.

3. Về chia sẻ thông tin cá nhân

Trên nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng, chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba khi không có sự cho phép. Tuy nhiên ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Trường hợp ủy thác xử lý liên quan đến chuyển phát thư từ, bưu phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khác cho các công ty vận chuyển liên kết.

 2. Trường hợp phải công khai thông tin theo pháp luật (Theo nguyên tắc chúng tôi tuyệt đối không công khai thông tin riêng tư của khách hàng cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của bản thân khách hàng, nhưng trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan thẩm quyền được ủy quyền bởi pháp luật như tòa án, cơ quan cảnh sát, chi cục thuế, hội người tiêu dùng, v.v… thông tin có thể được tiết lộ mà không cần sự cho phép của khách hàng).

 3. Trường hợp cung cấp, công khai nội dung đăng kí hoặc thông tin cá nhân cho công ty khác dưới sự đồng ý của khách hàng.

 4. Trường hợp được coi là cần thiết để bảo vệ khách hàng cũng như quyền lợi, tài sản, dịch vụ của công ty chúng tôi khi khách hàng có hành vi vi phạm điều khoản sử dụng, hướng dẫn, v.v…

4. Về sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Trường hợp khách hàng có sự thay đổi thông tin cá nhân vì các lý do như đổi địa chỉ nơi ở, v.v… hoặc khách hàng có nguyện vọng xóa thông tin cá nhân, chúng tôi sẵn sàng chỉnh sửa lại thông tin đã được khách hàng cung cấp trước đó hoặc xóa bỏ nó nếu có yêu cầu. Ngoài ra, ngoại trừ một số nội dung, khách hàng có thể từ chối sự liên lạc từ công ty chúng tôi.

Nếu quý khách hàng muốn thay đổi, xóa thông tin cá nhân hoặc từ chối sự liên lạc từ chúng tôi, vu liên lạc vào: i lòng truy cập hoặc liên lạc vào:

URL http://www.japanquality.asia/

Số điện thoại 045-226-0714 (Nhật Bản), 02362-981-399 (Việt Nam)

Email: info@japanquality.asia

5. Access log file

Công ty chúng tôi sử dụng Access log file để tìm hiểu xu hướng sử dụng của khách hàng tại trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi có được thông tin sử dụng trang web được thống kê một cách chi tiết nhất như địa chỉ IP, người giới thiệu, tên miền, v.v… Nhưng chúng tôi hoàn toàn không sử dụng cho mục đích thu thập hay phân tích thông tin cá nhân

6. Về quản lý thông tin cá nhân (Chính sách an toàn, phương pháp giám sát nhân viên/ người ủy thác)

Công ty chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và sử dụng theo ý định của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi hết sức cẩn thận, chú ý kỹ lưỡng nhằm tuyệt đối tránh xảy ra các tình trạng như mất dữ liệu, sử dụng sai, sử dụng trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy thông tin cá nhân. Chúng tôi luôn thực hiện đào tạo đội ngũ nhân viên trong công ty các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân cũng như tăng cường hệ thống quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

7. Về thay đổi chính sách bảo mật

Trường hợp có sự thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ đăng tải thông tin này lên trang web của chúng tôi. Bằng cách đăng tải chính sách bảo mật mới nhất lên trang web, khách hàng luôn có thể biết được cách sử dụng và thu thập thông tin cá nhân của mình. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra trang web thường xuyên. Trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân khác với nội dung đã đăng tải tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin lần đầu, chúng tôi sẽ thông báo với khách hàng tại bài đăng trên trang web. Khách hàng có quyền chọn cho phép trang web của chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng theo các cách khác nhau hay không.

Ngày 1 tháng 1 năm 2018.
Japan Quality Co., Ltd
 

Japan Quality Co.,Ltd​

 

■Da Nang  Office

16F, Da Nang Software Park, 02 Quang Trung, Thach Thang ward, Hai Chau district,

Da Nang City, VIET NAM

Tel:0236 3981 399

​■Ho Chi Minh  Office

WeWork 23F, E. Town Central Building, No.11 Doan Van Bo street, Ward 12, District 4,

Ho Chi Minh City, VIETNAM

 • Facebook
 • Instagram

​■Japan Quality Co.,Ltd