top of page
PRIVACY POLICY
Chính sách bảo mật thông tin

Công ty chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng trong vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, đặc biệt chú trọng kỹ lưỡng khi tiếp nhận và xử lý các thông tin đó.

Chính sách bảo mật của công ty chúng tôi được ghi dưới đây giải thích rõ về cách thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập, sử dụng và quản lý như thế nào trên website này. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi khi quý khách hàng sử dụng website này. Khi quý khách hàng đã sử dụng trang web của chúng tôi cũng đồng nghĩa việc quý khách đã đồng ý với chính sách bảo mật này.

Website chúng tôi đồng ý về việc thông báo cho quý khách hàng những điều sau:

 1. Về thu thập thông tin cá nhân

 2. Về sử dụng thông tin cá nhân

 3. Về chia sẻ thông tin cá nhân

 4. Về chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân

 5. Về Access log file

 6. Về quản lý thông tin cá nhân (Chính sách an toàn, phương pháp giám sát nhân viên/ người ủy thác)

 7. Về thay đổi chính sách bảo mật

Trong trường hợp quý khách hàng cảm thấy chúng tôi không bảo vệ thông tin của quý khách như chính sách đã đăng tải, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email (Tel: 045-226-0714 (Nhật Bản), 02363-981-399 (Việt Nam), Email: info@japanquality.asia). Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề, thắc mắc của quý khách trong phạm vi có thể.

1. Về thu thập thông tin cá nhân

''Thông tin cá nhân'' đang được đề cập tại chính sách bảo mật của chúng tôi là họ tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc, bộ phận làm việc, số điện thoại, số FAX, địa chỉ email, các thông tin có thể phân biệt được danh tính cá nhân khách hàng, hoặc các thông tin đặc biệt của khách hàng như sở thích, thị hiếu v.v. Thông tin này do quý khách hàng cung cấp khi sử dụng hộp thoại trao đổi, đăng ký mua hàng (dịch vụ), ứng tuyển tuyển dụng tại trên trang web này, v.v. Việc thu thập thông tin cá nhân của công ty chúng tôi là do quý khách hàng tự nguyện cung cấp, khi quý khách cung cấp thông tin cá nhân đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý cho công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của quý khách theo cách khác với nội dung đã được công khai trong chính sách bảo mật.

 

2. Về sử dụng thông tin cá nhân

Trong trường hợp thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ xác minh rõ mục đích thu thập. Chúng tôi sẽ tiến hành sử dụng thông tin này cho mục đích cung cấp các dịch vụ đáp ứng nguyện vọng của khách hàng như là giải đáp các thắc mắc liên quan đến hộp thoại trao đổi, hướng dẫn liên quan đến tuyển dụng, ứng tuyển và hướng dẫn liên quan đến đăng ký mua hàng (dịch vụ) v.v. 

Trong hoạt động tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người ứng tuyển với mục đích chuyển gửi tài liệu, thông tin chi tiết các buổi giải thích, liên lạc ngày phỏng vấn v.v. Các thông tin này sẽ được sử dụng chung trong tập đoàn công ty của chúng tôi (Human Crest Co.,Ltd, Human Next Co.,Ltd, Japan Quality Co., Ltd, ARRANGILITY SDN. BHD.).

Khi đã nhận được thông tin cung cấp của quý khách hàng, chúng tôi tuyệt đối không sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích nêu trên và mục đích đã được thỏa thuận. Trường hợp phát sinh việc cần sử dụng cho mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý khách hàng.

Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích nêu trên cũng như mục đích đã được khách hàng đồng ý khi cung cấp cho chúng tôi. Trường hợp phát sinh việc cần sử dụng cho mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý khách hàng.

3. Về chia sẻ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, chúng tôi tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba khi không có sự cho phép của khách hàng. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Trường hợp ủy thác quá trình chuyển phát thư từ, bưu phẩm liên quan đến giao hàng, sản phẩm và các dịch vụ khác cho các công ty vận chuyển liên kết.

 2. Trường hợp phải công khai thông tin theo pháp luật (Về nguyên tắc, chúng tôi tuyệt đối không công khai thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chính khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền được ủy quyền bởi pháp luật như tòa án, cơ quan cảnh sát, chi cục thuế, hội người tiêu dùng, v.v. thông tin có thể được công khai mà không cần sự cho phép của khách hàng).

 3. Trường hợp cung cấp, công khai nội dung đăng ký hoặc thông tin cá nhân cho công ty khác dưới sự đồng ý của khách hàng.

 4. Trường hợp được coi là cần thiết để bảo vệ các khách hàng khác cũng như quyền lợi, tài sản, dịch vụ của công ty chúng tôi khi khách hàng có hành vi vi phạm điều khoản sử dụng, hướng dẫn, v.v.

4. Về chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân

Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi thông tin cá nhân vì các lý do như đổi địa chỉ nơi ở, v.v. hoặc khách hàng có nguyện vọng xóa bỏ thông tin cá nhân, chúng tôi sẵn sàng chỉnh sửa lại hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp. Ngoài ra, ngoại trừ một số nội dung, khách hàng có thể từ chối liên hệ từ phía chúng tôi.

Nếu quý khách hàng muốn thay đổi, xóa bỏ thông tin cá nhân hoặc từ chối liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập hoặc liên lạc đến:

URL: http://www.japanquality.asia/ hoặc https://www.vn.japanquality.asia/

Số điện thoại: 045-226-0714 (Nhật Bản) hoặc 02363-981-399 (Việt Nam)

Email: info@japanquality.asia

5. Về Access log file

Công ty chúng tôi sử dụng Access log file để tìm hiểu khuynh hướng sử dụng của khách hàng tại trang web này. Điều này cho phép chúng tôi có được thông tin sử dụng trang web được thống kê một cách chi tiết như địa chỉ IP, người giới thiệu, tên miền, v.v. nhưng chúng tôi hoàn toàn không sử dụng cho mục đích thu thập hay phân tích thông tin cá nhân.

6. Về quản lý thông tin cá nhân (Chính sách an toàn, phương pháp giám sát nhân viên/ người ủy thác)

Công ty chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và sử dụng theo ý định của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi hết sức chú ý, cẩn trọng để tránh xảy ra các tình trạng như mất dữ liệu, sử dụng sai, sử dụng trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân. Chúng tôi thực hiện đào tạo đội ngũ nhân viên trong công ty về các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân cũng như luôn tăng cường hơn nữa hệ thống quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

7. Về thay đổi chính sách bảo mật

Trường hợp có sự thay đổi về chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ đăng tải thông tin này lên trang web của chúng tôi. Bằng cách đăng tải chính sách bảo mật mới nhất lên trang web, khách hàng luôn có thể biết được cách sử dụng và thu thập thông tin cá nhân của mình. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra trang web thường xuyên. Trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân theo cách khác với nội dung chúng tôi đã mô tả tại thời điểm thu thập thông tin ban đầu, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng tại bài đăng trên trang web này. Khách hàng có quyền lựa chọn về việc liệu trang web của chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng theo nhiều cách khác nhau hay không. 

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2018

Sửa đổi ngày 4 tháng 3 năm 2021

Sửa đổi ngày 18 tháng 11 năm 2022

Japan Quality Co., Ltd

bottom of page