top of page

Bạn đang gặp phải vấn đề gì?

  • Nhận biết được tầm quan trọng của việc kiểm thử, nhưng không thể tạo ra một hệ thống hoàn thiện về mặt chất lượng.

  • Bởi vì có rất nhiều các dự án nhỏ, nên khó tìm thuê được đội QA bên ngoài để test cho những dự án nhỏ đó.

  • Trong các dự án nhỏ, không thể dự tính được chi phí khi tự tiến hành test.

Tại JPQ, Chúng tôi tiến hành quản lý

các dự án nhỏ trong cùng 1 Labo!

▶▶ Ưu điểm

・ Có thể đối ứng mỗi tháng một dự án khác nhau

・ Có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong nhiều dự án chỉ với 20 man-day

・ Có sự hỗ trợ từ các Kỹ sư Test có trình độ tiếng Nhật N2

・ Phạm vi thực hiện ( Lập kế hoạch test – Tiến hành test – Tạo tài liệu đặc tả kĩ thuật,…)

・ Đáng tin cậy vì quản lý dự án đều là người Nhật Bản

・ Có thể giao tiếp và xử lý các tài liệu bằng tiếng Nhật

・ Không cần phải đào tạo kỹ sư QA trong nội bộ công ty

・ Chất lượng sản phẩm được đảm bảo thông qua bên thứ 3 bởi công ty kiểm thử

Dự án theo hình thức LABO

Yellow%20and%20Gray%20Food%20Photo%20Com

Chúng tôi sẽ nhận yêu cầu về số giờ công từ quản lí dự án của các bạn. Sau đó nhập số giờ công và lịch trình các bạn mong muốn vào bảng yêu cầu giờ công.

Dựa trên số giờ công các bạn mong muốn từ đó chúng tôi sẽ lên lịch trình cho từng dự án và lập kế hoạch tổng thể cho một tháng. 1 LABO = 20 ngày công. Trường hợp vượt quá tổng số giờ công chúng tôi sẽ bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch trong ngày để đảm bảo dự án được tiến hành trong phạm vi 1 labo.

※ Chúng tôi sẽ đáp ứng một cách linh hoạt nhất khi lịch trình test thay đổi đột ngột.

Hãy để chúng tôi giúp sức trong việc kiểm thử của công ty quý khách!

 

Các bạn có thấy rằng thật là khó để tuyển dụng, đào tạo và định hướng cho đội ngũ QA của công ty mình?

Các kỹ sư QA của công ty chúng tôi với kỹ năng tiếng Nhật tốt sẽ thực hiện việc kiểm thử một cách kỹ lưỡng,

chính xác với quan điểm kiểm thử chặt chẽ và khách quan của bên thứ ba.

Hãy để các kĩ sư Dev tập trung vào việc phát triển! Và giao lại việc kiểm thử cho công ty chúng tôi!

bottom of page